EN

VIJESTI

03.05.2017.

DEMI konferencija

DEMI konferencija je već prepoznata kao izuzetno uspješna međunarodna konferencija koja pruža mogućnost inženjerima, istraživačima i ekspertima iz cijelog svijeta da prezentuju najnovija naučna i stručna dostignuća u oblasti mašinstva i industrijskog inženjerstva.

Cilj je da se učesnicima konferencije približe novi rezultati istraživanja i razvoja u mašinstvu i industrijskom inženjerstvu kao i da se diskutuje o mogućnostima njihove primjene u industrijskim sistemima.

13. DEMI konferencija (26-27.5.2017) se po prvi put organizuje u saradnji sa univerzitetima iz HRije, Crne Gore i Rumunije, sa motivacijom da obezbjedi odličnu međunarodnu platformu za akademsku zajednicu, istraživače, inženjere i učesnike iz privrede da podijele svoja iskustva i uspostave nove poslovne veze.

Altera d.o.o. je uzela aktivno učešće u ovogodišnjoj DEMI konferenciji prezentujući portfolio proizvoda i usluga, sa akcentom na rješenja sa Munters i Airprotech sistemima. Obzirom da je ovo prvo učešće naše firme na DEMI konferenciji, interesovanje je bilo zadovoljavajuće, pa je tako u planu da se u narednom periodu poboljša saradnja sa Mašinskim fakultetom, na obostrano zadovoljstvo.

budite u toku

PREOSTALE VIJESTI