EN

PROJEKTOVANJE

Altera je specijalizovana za projektovanje, izvođenje i validaciju sistema čistih soba, kao i samih sistema za ventilaciju i klimatizaciju - HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning).
Čista soba je kontrolisano okruženje kojim se štiti proizvod (industrija poluprovodnika, farmacija), predmet ispitivanja (biološke laboratorije), osoblje (farmacija, biolološke laboratorije i bolnice) ili pacijent (u bolničkoj primeni). To je prostor gde se koncentracija čestica kontroliše prema specificiranim limitima.

Naša znanja i iskustva pokrivaju sledeće aplikacije čistih soba: