EN

SERVIS

Prepoznajući važnost servisa, kontinuirano razvijamo i ovaj segment, tako da klijentima možemo ponuditi kvalitetan servis i podršku.
Altera je ovlaštena za servis i tehničku podršku od strane proizvođača FETTE i Laetus za Republiku Hrvatsku

Usluge servisa i podrške obuhvataju: